Kontakt

ECM SYSTEMS s.r.o.

Ekologické a procesné monitorovacie systémy a prístrojová technika


Partizánska Ľupča 552
032 15 Partizánska Ľupča
SLOVENSKO

tel.:   +421 44 5570 803
fax:   +421 44 5570 804
mobil: +421 911 650 466
email: ecmsystems@ecmsystems.sk 
www: www.ecmsystems.sk

IČO: 36415367
DIČ: 2021772258
IČ DPH: SK2021772258 podľa §4

Zapísaná na Okr. súde Žilina, odd. Sro, vl.č.14605/L.

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK32 0900 0000 0050 2829 0028
SWIFT: GIBASKBX

Adresa

Partizánska Ľupča 552, 03215 Partizánska Ľupča