Strážci plameňov spoločnosti DURAG

Skupina DURAG je medzinárodná jednotka v priemyselných aplikáciách venujúcich sa spaľovacím procesom. Zariadenia ponúkané touto spoločnosťou sú neodmysliteľnou súčasťou bezpečného fungovania všetkých procesov kde sa nachádza plameň. Tento článok je zameraný na jednu z hlavných častí portólia DURAG, ktorou je strážca plameňa.

Strážca plameňa DURAG

Značky

Snímače tlaku a výšky hladiny od spoločnosti KLAY-ISTRUMENTS

Holandská spoločnosť Klay, ktorá na trhu pôsobí od roku 1978 prijala zastupovanie pre oblasť centrálnej Európy práve našou spoločnosťou.

Hlavnou činnosťou KLAY je výroba tlakových senzorov, snímačov výšky hladiny, tlakových a hladinových snímačov a PT-100 teplotných senzorov. Produkty KLAY nachádzajú veľké využitie v mnohých priemyselných odvetviach hlavne v potravinárstve, papierenskom priemysle a vodohospodárstve a čističkách odpadových vôd.

Značky
Subscribe to proces