Analytická technika
Analytická technika
Analytická technika
flexim
Produkty od svetových výrobcov
flexim - copy
Referencie od lídrov na trhu
flexim - copy - copy
Riešenia na kľúč pre rôzne odvetvia
previous arrow
next arrow

Spoločnosť ECM Systems sa venuje dodávke analytických a procesných prístrojov.

Analytická technika od spoločnosti ECM Systems pre našich zákazníkov ponúka integračné služby pokrývajúce viaceré segmenty merania a regulácie. Na našej stránke nájdete základné informácie o novinkách v sekciách analýza plynov, kvapalín a častíc a monitoring pracovného prostredia. V prípade, že hľadáte riešenie pre Vašu aplikáciu, nie je nič jednoduchšie ako napísať nám na náš LIVE CHAT a hneď Vás budú kontaktovať naši predajcovia s navrhnutým riešením.

ECM Systems patrí do medzinárodnej skupiny ECM. 

 

Spoločnosť ECM System patrí do medzinárodnej skupiny spoločností ECM, ktorá je zameraná na dodávku prístrojovej techniky pre kontinuálnu analýzu zloženia plynov, kvapalín, častíc a automatizáciu výrobných procesov s prítomnosťou v mnohých krajinách strednej a východnej Európy a Ázie. Skupina ECM tvorí previazaný celok s vedúcimi výrobcami v kategorií analytická technika a procesná prístrojová technika tak, aby svojim zákazníkom poskytovala najmodernejšie riešenia za prijateľné ceny.

Analýza plynov

ECM Systems ponúka širokú škálu plynových kontinuálnych detektorov a analyzátorov na rozličných meracích princípoch. Prístroje sú určené pre osobnú ochranu, zabezpečenie priestorov, procesné aplikácie , imisný a emisný monitoring, výskumné účely, technologické analýzy, reguláciu výrobného procesu, zabezpečenie a monitoring technológie a mnoho iných účelov a aplikácií.

Analýza kvapalín

Analytická technika našej spoločnosti zahŕňa rôzne ručné, laboratórne alebo procesné prístroje a senzory pre analýzu kvality všetkých druhov vôd. Prístroje umožňujú analýzu ako základných parametrov ako sú pH, ORP, vodivosť, tvrdosť, ..., ale aj sofistikovanejšie parametre akými sú BSK, CHSK, TOC, refrakčný index zákal, koncentrácia, analýza zloženia a mnoho iných. Ponúkané senzory sú ľahko kombinovateľné a nastaviteľné presne podľa požiadaviek zákazníka s integráciou aj iných prístrojov ako sú vzorkovacie systémy, filtračné systémy, atď. Ďalšou oblasťou činnosti je riadenie a monitoring dezinfekcie vody využiteľné pri všetkých druhoch dezinfekcie vody – chlór, ozón, dioxid clhlóru, UV.

Analýza častíc

Ponuka spoločnosti ECM Systems v oblasti analýzy častíc je taktiež veľmi široká. Analytická technika zahŕňa najmä systémy monitoringu tuhých znečisťujúcich látok v rámci emisného a imisného monitoringu, analýza aerosólov, monitoring pracovného prostredia a vnútorných priestorov budov, modelovanie prietoku častíc, kvantifikácia a kvalifikácia prachových častíc. Oblasti použitia týchto prístrojov siahajú až po výskumné účely, vývoj produktov ako je vývoj motorov, lodných skrutiek, lekárskych výskumov najmä respiračného charakteru.

Servisná činnosť

Naša spoločnosť zastupuje viac ako stovku výrobcov. Nič menej nezameriavame sa len na dodávku produktov, ale aj na integráciu jednotlivých senzorov do väčších celkov akými sú emisné a imisné systémy, dezinfekčné systémy, analytika pre čistiarne odpadových vôd a kanalizácie a podobne. Všetko podľa požiadaviek a parametrov zákazníka na „kľúč“ a s možnosťou pravidelného servisu.

Priemyselné senzory

ECM System ponúka množstvo priemyselných senzorov a samozrejme ich integráciu v rámci celého technologického celku. K týmto produktom patria senzory pre prietok, teplotu, tlak, hustota, vlhkosť, výška hladiny, rozpustné látky, viskozita a mnoho iných.

Civilné inžinierstvo

Naša ponuka v tejto oblasti  zahŕňa laboratórne prístroje pre stanovenie rôznych chemických a fyzikálnych vlastností stavebných materiálov a vzoriek vozoviek (bitúmenových zmesí). Univerzálne testovacie zariadenia, ohýbacie, stláčacie a únavové zariadenia, klimatické komory, prístroje pre detekciu korózie výstuže, sady pre stanovovanie chemických vlastností, analyzátory podložia a jednotlivých vrstiev, kolesové vyjazďovače … Ďalej dodávky špecializovaných meracích vozidiel pre rôzne kľúčové parametre vozoviek. Profilografy, detekcia trhlín optickými systémami, deflektografy, GPR systémy, mapovacie systémy na báze lidarov, snímače koeficientu trenia vozoviek a pristávacích plôch, záťažové mechanizmy pre vozovky a mostné systémy, vyrezávače vzoriek pre laboratórnu analýzu …
Špeciálnou oblasťou dodávok sú senzory určené pre tunely – vyhodnocovače viditeľnosti, rýchlosti prúdenia, detektory toxických plynov, kamerové systémy s možnosťou sčítania a kategorizácie vozidiel, vyhodnocovanie rýchlosti vozidiel, automatické upozornenie obsluhy na nebezpečnú situáciu (osoba v tuneli, vypadnutý náklad, zastavené vozidlo, dym, požiar, …), kategorizácia a sčítanie vozidiel na základe indukčných slučiek, systém optimalizácie chodu ventilácie. Všetky senzory je možné zapojiť na pult obsluhy a automaticky samostatne alebo v skupinách vyhodnocovať s výstupom pre užívateľov – automatické odklonenie dopravy, informačné tabule, a tak ďalej a v neposlednom rade aj simulátory tunelových systémov pre výcvik obsluhy v krízových situáciách, analýza záťaže cestnej siete, simulátory vozidiel.