MONITORING, ANALÝZA A DEZINFEKCIA VODY

ECM Systems ponúka kompaktné systémy dezinfekcie vody použitím vysoko efektívneho oxidu chloričitého (ale aj iných metód dezinfekcie), ktorý je známy ako najefektívnejší dezinfikant, ktorý má zároveň baktericídne, viricídne a algicídne účinky.

Oxid chloričitý pri koncentráciach <0,2 mg/l nie je škodlivý ani toxický.

Dezinfekcia vody s ClO2

Výhody dezinfekcie :

 • vysoká účinnosť dezinfekcie
 • netoxický
 • ochrana pred tvorbou biofilmu
 • nízke náklady na údržbu
 • neprodukuje škodlivé THM, AOX, chlóramíny
 • bez chuti a zápachu
 • výrazne nižšia spotreba chemikálii
 • efektívne ničí baktérie Legionela.
dosa

Jednoúčelové titračné systémy

Ďalšou oblasťou analýzy vôd, ktorú pokrývajú naše riešenia sú jednoúčelové titrátory, ktoré sa využívajú najme pri analýze kotlových vôd a chladiacich vôd. Tieto prístroje  ponúkame pre nasledujúce parametre:

 • residuálna celková tvrdosť (RH)
 • res. celková tvrdosť – st. konc. (RH-S)
 • celková tvrdosť (GH)
 • silná zásaditosť (+p)
 • slabá kyslosť (-p)
 • zásaditosť (+m)
 • silná kyslosť (-m)
 • voľný a celkový chlór (Chlor)
 • voľný alebo celkový chlór (Cl2)
 • fluór (F)
 • ortofosfát (PO4)
 • kremík (Si)
 • polyakrilát (PA)
 • sulfit (SO3)
 • celkové rozpustené železo (FE)
 • hydrazín (N2H4)
 • vodivosť (TÜV), vodivostná (LF)
 • vodivosť (TÜV), induktívna (LFi

Navrhneme Vám riešenie podľa Vašich požiadaviek.

Naša spoločnosť a aplikačný inžinieri sú pripravený využiť všetky prvky ako sú elektrochemické a ampérometrické sondy (meranie koncentrácie chlóru, oxidu chloričitého, ozónu, H2O2 a kyseliny peroxioctovej), dávkovacie alebo obehové čerpadlá (odstredivé, membránové, …), rôzne procesné senzory (vodivosť, rezistivita, pH/ORP, prietok, rozpustený kyslík, rozpustený ozón, TOC, Teplota, …), filtre, miešacie systémy, spätné klapky, ventily, nádrže a iné, tak aby vyriešili Vašu aplikáciu podľa Vašich potrieb a predstáv.