MONITORING, ANALÝZA A DEZINFEKCIA VODY

ECM Systems ponúka kompaktné systémy dezinfekcie vody použitím vysoko efektívneho oxidu chloričitého (ale aj iných metód dezinfekcie), ktorý je známy ako najefektívnejší dezinfikant, ktorý má zároveň baktericídne, viricídne a algicídne účinky.

Oxid chloričitý pri koncentráciach <0,2 mg/l nie je škodlivý ani toxický.

Dezinfekcia vody s ClO2

Výhody dezinfekcie :

dosa

Jednoúčelové titračné systémy

Ďalšou oblasťou analýzy vôd, ktorú pokrývajú naše riešenia sú jednoúčelové titrátory, ktoré sa využívajú najme pri analýze kotlových vôd a chladiacich vôd. Tieto prístroje  ponúkame pre nasledujúce parametre:

Navrhneme Vám riešenie podľa Vašich požiadaviek.

Naša spoločnosť a aplikačný inžinieri sú pripravený využiť všetky prvky ako sú elektrochemické a ampérometrické sondy (meranie koncentrácie chlóru, oxidu chloričitého, ozónu, H2O2 a kyseliny peroxioctovej), dávkovacie alebo obehové čerpadlá (odstredivé, membránové, …), rôzne procesné senzory (vodivosť, rezistivita, pH/ORP, prietok, rozpustený kyslík, rozpustený ozón, TOC, Teplota, …), filtre, miešacie systémy, spätné klapky, ventily, nádrže a iné, tak aby vyriešili Vašu aplikáciu podľa Vašich potrieb a predstáv.