CHEMICKÝ PRIEMYSEL

ECM Systems ponúka analytické vybavenie pre chemický priemysel.

 

Analýza plynov

Analýza kvapalín

Analýza častíc

Ekológia a pracovné prostredie

Ostatné

Sledovanie plameňa pri rozličných aplikáciách

 

Monitorovanie obsahu kyslých plynov v spalinách a DENOX procesov

Komplexné monitorovanie procesov dusíkovej, chlórovej, etylénovej chémie, fermentačných a petrochemických procesov

Optimalizácia spaľovacích procesov

Ochrana pred požiarmi a výbuchmi

Monitorovanie baktérií v čistých priestoroch

Dezinfekcia čistých priestorov

Trasové ohrevy a fitingy

Analytické riešenia dodávame „na kľúč“ vrátane návrhu a projektovanie systémov odberu vzoriek a napojenia na dátové systémy.