ÚPRAVA A ČISTENIE ODPADOVEJ VODY

Analytické riešenia ECM Systems pre čistiarne odpadových vôd môžu pomôcť zvýšiť efektivitu procesu a významne znížiť náklady na prevádzku zariadenia.

Riešenie pre čistiarne odpadových vôd

Najväčšou výzvou je efektívne odstraňovanie fosforu, amoniaku a uhľovodíkových zlúčenín. Zlúčeniny fosforu sa redukujú v etape anareobickej úpravy a potom aj chemickou úpravou. Na reguláciu koncentrácie je používaný analyzátor fosfátu, alebo celkového fosforu.

V komunálnych čističkách odpadových vôd býva zvyčajne dobrá úroveň amoniaku a uhľovodíkových zlúčenín.

V takom prípade biologický stupeň nitrifikáciou redukuje aj amoniak aj uhľovodíkové zlúčeniny.

Amoniak sa zmení na nitráty (a nitridy).

Prevzdušňovanie spotrebováva energiu a preto je najzávažnejšou nákladovou zložkou čistiaceho procesu.

Aktivity baktérií sú riadené prevzdušňovaním.

Správne používanie analytických riešení umožňuje optimalizovať prevzdušňovanie a čo výrazne zníži náklady na prevádzku.

Denitrifikácia

Ďalším krokom procesu je denitrifikácia – baktérie menia nitráty na nitrogen. Tam je nevyhnutné monitorovať koncentráciu nitrátov.V priemyselných čističkách odpadových vôd môže prevládať buď amoniak alebo uhľovodíkové zlúčeniny.Aby bola zabezpečená efektívnosť biologických stupňov, zloženie vody musí byť vyrovnané – kvôli optimalizácii procesu je určite potrebné sledovať amoniak a uhľovodíky.Produktom čistenia odpadových vôd je kal. Ten je zvyčajne zhusťovaný. K spracovaniu množstva kalov je nutné monitorovať hladinu rozhrania kal / voda.

Hustota kalu je tiež jeden veľmi dôležitý parameter.

Streaming current

Pre lepšie zhusťovanie kalov môžu byť pridávané tužidlá. Optimalizácia dávkovacieho procesu môže byť riadená monitormi streaming current,   ktoré dávajú výsledky v dobrom priblížení s analyzátormi zeta potenciálu (laboratórna metóda).ä

Výstup

Výstup čističiek odpadových  vôd musí byť monitorovaný na  COD, TN (KJAELDAHL), TP a ďalšie znečisťujúce látky. TN a TP analyzátor je prístroj využívajúci vysoko účinnú vlhkú oxidáciu. Na monitorovanie COD na výstupe (aj na vstupe) čističiek odpadových vôd ponúkajú spektrometrické analyzátory najlepší pomer cena / výkon. Čistiaci proces vyžaduje množstvo prístrojov na pH, ORP, DO, TSS, zákal, vodivosť a ďalších prístrojov zaradených do riadiaceho systému čistenia odpadových vôd.

ECM poskytuje riešenia digitálnych senzorov zodpovedajúce digitálnemu rozhraniu riadiacich systémov.

Sledovanie prietoku

Sledovanie prietoku je podstatou riadenia procesu čistenia odpadovej vody. Nová generácia zvonka na rúru pripnutých (clamp-on) prietokomerov je optimálna pre monitorovanie prúdenia vody a kalov v rúrkach. Pre  monitorovanie  prúdenia  v  presných  otvorených  kanáloch  predstavujú  najlepšie  dostupné riešenie viacúrovňové ultrazvukové prístroje. Pre monitorovanie v jednoduchom otvorenom kanáli je cenovo veľmi efektívnym riešením zariadenie fungujúce na základe Dopplerovho javu. Montuje sa na dno alebo boky kanála.

Optimalizácia procesu

Anareobické fázy priemyselného čistenia odpadových vôd vyžadujú   veľmi dlhý čas. Optimalizácia procesu sa vykonáva špeciálnymi analyzátormi na  monitorovanie koncentrácie mastných kyselín a iných zlúčenín.

Priemyselný proces môže generovať také znečistenie vody, ktoré by mohlo zabiť  baktérie v biologických stupňoch. Aby sa tomu predišlo, analyzátory toxicity poskytnú včasné varovanie aby sa presmeroval prítok vody s kritickou koncentráciou znečisťujúcich látok. Tým sa  zabráni dramatickým škodám spôsobeným zničením baktérií.

Produktom anaeróbneho  stupňa čistenia je na metán  bohatý bioplyn. Ten môže byť využitý rôznymi spôsobmi.  Musí však byť upravený (napríklad sa musí znížiť obsah H2S) a často musí byť zmiešaný so zemným plynom,  aby sa splnili špecifikácie horákov alebo motorov  používajúcich bioplyn ako pohonnú hmotu.

Je dôležité, aby sa vzorky na analýzu odoberali presnými overenými spôsobmi. Prenosné a klimatizované stacionárne vzorkovače vykonávajú odber v presnom čase, toku alebo špeciálne riadenom odbernom režime.

Čistenie odpadových vôd sa stáva dôležitou súčasťou komunálnych a priemyselných aktivít. Ich činnosť nie je jednoduchá, nie je lacná.

Riešenia ponúkané spoločnosťou ECM pomáhajú optimalizovať tento veľmi zložitý proces.