CIVILNÉ INŽINIERSTVO

Naša ponuka v tejto oblasti  zahŕňa laboratórne prístroje pre stanovenie rôznych chemických a fyzikálnych vlastností stavebných materiálov a vzoriek vozoviek (bitúmenových zmesí).

Produkty pre civilné inžinierstvo :

Špeciálnou oblasťou dodávok sú senzory určené pre tunely :

Všetky senzory je možné zapojiť na pult obsluhy a automaticky samostatne alebo v skupinách vyhodnocovať s výstupom pre užívateľov – automatické odklonenie dopravy, informačné tabule, a tak ďalej a v neposlednom rade aj simulátory tunelových systémov pre výcvik obsluhy v krízových situáciách, analýza záťaže cestnej siete, simulátory vozidiel.

Aerosólový výskum

V neposlednej rade sa naša spoločnosť venuje dodávke prístrojov pre aerosólový výskum. Tento druh znečistenia vzniká najmä pri transporte tovarov a osôb a čoraz viacej predstavuje hrozbu pre obyvateľstvo v rámci miest a aglomerácií. Naša spoločnosť ponúka špičkové riešenia výrobcu TSI, ktorá sa zaoberá sledovaním a popisom zdrojov týchto aerosólov :