VÝROBA CEMENTU

ECM Systems ponúka analytické riešenia pre výrobcov cementu.

Monitorovacie sondy pre rotačnú pec a chladič

Spoločnosť ECM zastupujúca spoločnosť ENOTEC a ENERTECHNIX ponúka špeciálne chladené monitorovacie sondy pre analýzu efektivity horenia (O2/COe, extraktívne aj SOľ, NOx, CO2 a iné) v rotačnej peci, vizualizácia teplotného rozloženia v peci meraná akustickou aj optickou metódou a mnoho iných meraní. Sonda je otáčaná, tak aby nedochádzalo k zachytávaniu nečistôt na sonde a aby nedochádzalo k ohýbaniu sondy. Sonda je ofukovaná alebo mechanicky čistená, tak aby bolo zaručená najdlhšia možná perióda merania bez zásahu údržby.

Bezpečnostné meranie O2 a CO v mlyniciach, v predhrievačoch a v predkalcinátoroch

Spoločnosť ECM zastupuje výrobcov analytickej techniky pre analýzu zloženia plynov ako Būhler, Servomex, Dr.Födisch a podobne. Táto kombinácia ponúka našim zákazníkom produkty najvyššej kvality s množstvom ceritifikácií pre rôzne druhy prevádzok a procesov.

Emisné kontinuálne meranie - CEMS

Naša spoločnosť ponúka svojim zákazníkom systémy pre kontinuálne meranie emisií s integrovanými analyzátormi vhodnými pre odvetvie koncového zákazníka. Všetky systémy spĺňajú legislatívny rámec EN 141181 QAL 1.

Monitoring úletov za filtrami

Spoločnosť ECM zastupuje výrobcu ENVEA /PCME/, ktorý patrí medzi najvýznamnejšieho výrobcu v západnej Európe v tejto oblasti. Nech sa jedná o elektrostatický filter, rukávový filter či cyklón spoločnosť ENVEA ponúka spoľahlivé riešenie. Taktiež ako jediný ponúka elektrodynamický princíp merania prachových častíc, ktorý prináša veľké výhody oproti tradičným triboelektrickým meraniam. Jednotlivé merania s prachomerov je možné integrovať v monitorovacom softvéri a tým maximalizovať čas medzi údržbami filtra. Ide o aktívne sledovanie oklepov filtra a vyhodnotenie efektivity filtra.

Monitoring prietoku nie len transportného vzduchu

Výrobky Kurz sa používajú v najrôznejších priemyselných aplikáciách vrátane spaľovacieho vzduchu, prietoku aeračného vzduchu, vyhnívacieho plynu, jadrových elektrární, monitorovania spaľovacích komínov a stlačeného vzduchu.

Kontinuálna kontrola a triedenie surovín

Ostatné :