FOTOVOLTIKA

Spoločnosť ECM Systems ponúka kompletné riešenie fotovoltického systému na kľúč.

Fotovoltické systémy

Fotovoltický systém vám umožní pôsobiť proti týmto trendom a vyrobiť si vlastnú slnečnú energiu šetrnú k životnému prostrediu. Čím viac slnečnej energie používate vo vašej domácnosti a čím vyššia je vaša vnútorná spotreba, tým menej elektrickej energie musíte kúpiť od svojho dodávateľa energie.

Fotovoltické elektrárne slúžia na výrobu elektrickej energie. Tieto energetické systémy sú určené hlavne pre domácnosti.

Využite energiu zo slnka vo svoj prospech a môžete získať čiastočnú alebo úplnú energetickú nezávislosť a tým znížite mesačné výdavky.

solar cells, sun, solar-157122.jpg

 Strategicky sa zameriavame na podporu kľúčovej témy trvalá udržateľnosť, energetická efektívnosť, zelené technológie a prinášame inovatívne prístupy.

V tejto oblasti ponúkame:

V prípade o konkrétne riešenie nás neváhajte kontaktovať.