ČISTÉ PRIESTORY

Spoločnosť ECM Systems ponúka širokú škálu zariadení na monitoring a analýzu čistoty priestorov. 

Čisté priestory

V produktovom portfóliu našej spoločnosti nájdete aj prístroje pre klasifikáciu čistých priestorov. Farmaceutické spoločnosti, výrobcovia medicínskych prístrojov, biotechnologické spoločnosti, zdravotnícke zariadenia a iné regulované spoločnosti prevádzkujúce čisté priestory potrebujú pre svoje potreby analýzu, respektíve monitoring čistoty takýchto priestorov. Spoločnosť ECM Systems ponúka širokú škálu týchto zariadení, od ručných pre dočasné meranie až po špeciálny kontinuálny on-line monitoring životaschopnosti kontaminovaných častíc v priestore. Pomocou týchto zariadení je jednoduché kontrolovať svoju výrobu alebo procesy náchylné na mikrobiologickú kontamináciu alebo kontamináciu pevnými časticami.

Ovládanie a nastavenie jednotlivých prístrojov je jednoduché prostredníctvom dotykového displeja. Výstup dát je ponúkaný vo viacerých formátoch. Naviac naša spoločnosť ponúka aj špecializované softvéry pre kontinuálny monitoring prostredníctvom ponúkaných prístrojov spĺňajúci metodiku 21 CFT časť 11. Všetky prístroje pre klasifikáciu čistých priestorov je možné kombinovať so zariadeniami pre analýzu ventilačných systémov budov ako sú rukávové balančné manometre, DP mikromanometre a termoanemometrické sondy.

AeroTrak

Modeli čítačov častíc AeroTrak, sú prenosné zariadenia vo verzii desktop a handheld, ktoré spĺňajú prísne požiadavky normy ISO 21501-4. Kalibrácia NIST traceable PSL prostredníctvom certifikovaných klasifikátoroch a kondenzačných čítačov je samozrejmosťou. V ponuke máme viacero verzií s rozdielnou rýchlosťou nasávanie vzorky – 1CFM, 50LPM a 100LPM. Pre variant s prietokom 100l/min to znamená, že 1m3 vzorkujeme v priebehu 10 minút, čím sa znižuje čas potrebný pre analýzu klasifikácie podľa štandardu ISO 14655-1 a EU GMP klasifikáciu.  Handheld verzie sú vhodné najmä pre prehľadové a prieskumné merania ako sú identifikáciu zdrojov kontaminácie, identifikácia priesakov a analýzu vnútorných priestorov budov.  Z hore uvedeného je zrejmé, že tieto prístroje sú vhodné pre riadenie Vášho procesu.

Okrem jednotlivých prístrojov vieme dodať komplexné meracie systémy pre analýzu priestorov alebo efektivity filtrov podľa rôznych metodík.

Stacionárne čítače častíc

Pre rozsiahlejšie priestory, respektíve komplexnejšie systémy čistých priestorov ponúkame stacionárne čítače častíc integrovateľné priamo do špecializovaného softvéru pre komplexnú kontinuálnu analýzu. Tieto zariadenia je možné ľahko umiestniť na kritické miesta pre analýzu Vášho výrobného procesu. Napájanie čítačov častíc je prostredníctvom Ethernetu  – PoE. Integrácia čítačov je taktiež prostredníctvom tohto rozhrania – Ethernet (TCP/IP) alebo sériového rozhrania Modbus RTU. Konfigurácia prebieha na vzdialenom počítači alebo prostredníctvom web prehliadača. Ponúkaný softvér spĺňa požiadavky EU GMP Annex 1 a FDA 21 CFT časť 11. Samozrejmosťou je multiúrovňový prístup, ľahká konfigurácia, automatický záznam dát pre potreby auditu a ďalšie vlastnosti ako ISPE GAMP validácia životného cyklu dokumentov projektu. Otvorená architektúra umožňuje integráciu akýchkoľvek ďalších senzorov so štandardným výstupom – teplota, vlhkosť, senzory pre snímanie diferenčného tlaku a iné.

BioTrak

Tradičné vyhodnocovacie metódy mikrobiologicky aktívnych vzoriek sú založené na kultivačných metódach, ktoré trvajú okolo 2-4 dní. Takéto dlhé vyhodnotenie môže zapríčiniť produkcii potencionálne kontaminovaného produktu. Naša spoločnosť ponúka prístroj BioTrak, ktorý túto analýzu vykonáva v reálnom čase, čím sa môže zabrániť alebo znížiť straty v produkcii a zvýšiť bezpečnosť produktu. Princíp merania je založený na metóde LIF (laserom indukovaná fluorescencia) a patentovanom algoritme, ktorý dokáže detekovať životaschopné zárodky. Prístroj je dvojkanálový, čím vzniká priestorová matica, kde sa vyhodnocujú jednotlivé regióny prislúchajúce životaschopným alebo neživotaschopným zárodkom.