FARMACEUTICKÝ PRIEMYSEL

ECM Systems ponúka analytickú techniku pre farmaceutický priemysel.

Riešenia pre farmaceutický priemysel :

 • komplexné systémy monitorovania častíc v čistých priestoroch podľa aktuálnych noriem, ako aj jednotlivé stacionárne či prenosné analytické prístroje a ich príslušenstva
 • programové vybavenie FMS na realizáciu monitorovacích systémov častíc v čistých priestoroch s možnosťou pripojenia zariadení aj iných výrobcov
 • analyzátor Biotrak na sledovanie častíc ako aj vírusov a baktérií v čistých priestoroch. Tento unikátny analyzátor umožňuje okamžitú detekciu výskytu baktérií a taktiež pomáha rýchlo identifikovať miesta prieniku baktérií do čistého priestoru
 • prenosné a stacionárne prístroje na sledovanie organických kontaminantov v odťahových potrubiach
 • sledovanie správnej funkcie digestorov na odsávanie výparov z reaktorov
 • hmotnostné spektrometre na monitorovanie fermentačných procesov s niekoľkosekundovou dobou meracieho cyklu
 • monitorovanie recyklácie čistých rozpúšťadiel
 • sledovanie ukončenia homogenizácie práškových produktov v miešadlách
 • sledovanie zloženia práškových produktov s rýchlou indikáciou poruchy v procese
 • monitorovanie inertizácie odstrediviek (obvykle dusíkom) na ochranu pred výbuchov vplyvom statickej elektriny
 • priestorové monitorovanie - sledovanie znečisťujúcich látok v pracovnom prostredí pomocou flexibilného mikrochromatografického systému
 • VHP biodekontaminačné systémy pre čisté priestory so zaručenou účinnosťou o minimálne 6 rádov
 • testovanie správnosti použitia prostriedkov na ochranu dýchania
 • sledovanie prietokov a hladín
 • monitorovacie čistoty procesných plynov

Sledovanie kvality vody

Farmaceutické procesy znečisťujú vodu rozličnými organickými látkami. Na optimalizáciu činností čističiek odpadových vôd je potrebné použiť špeciálne analytické prístroje. Dôležité je tiež monitorovanie toxicity vôd, ktoré by mohli poškodiť baktérie v biologických stupňoch čistenia. V takýchto prípadoch je potrebné odkloniť vody do retencie pre postupné nariedenie.