FARMACEUTICKÝ PRIEMYSEL

ECM Systems ponúka analytickú techniku pre farmaceutický priemysel.

Riešenia pre farmaceutický priemysel :

Sledovanie kvality vody

Farmaceutické procesy znečisťujú vodu rozličnými organickými látkami. Na optimalizáciu činností čističiek odpadových vôd je potrebné použiť špeciálne analytické prístroje. Dôležité je tiež monitorovanie toxicity vôd, ktoré by mohli poškodiť baktérie v biologických stupňoch čistenia. V takýchto prípadoch je potrebné odkloniť vody do retencie pre postupné nariedenie.